top of page
Ardduliau
Ballroom Dancing Club

Arddull

 

 

 

 

 

 

 

 

'Diolch eto am eich holl gymorth a chefnogaeth eleni. Rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth enfawr...'' (gweler 'Adolygiadau''am fwy a gweler y video islaw)

Helo, Elise ydw i a dw i'n gweithio efo plant, oedolion o bob oedran ac yn gwneud cwnsela i gyplau. Dw i’n cyfuno elfennau o wahanol ddulliau o gwnsela er mwyn bod yn effeithiol. Weithiau bydd hi'n bwysig edrych ar bethynasau cynnar yn eich bywyd i ganfod patrymau o ymateb, weithiau ar berthynasau presennol. Weithiau bydd angen gwaith gwytnwch - mae'n dibynnu arnoch chi beth sydd ei angen.

Ar gyfer sgiliau meddwl a prosesu, mae Sefydliad Iechyd y Byd (World Health Organisation) rwan yn argymell ACT (Therapi Derbyn ac Ymrwymiad/Acceptance and Commitment Therapy). Mae'n therapi newydd ers 1999, er bydd pawb wedi clywed am 'mindfulness' sydd yn un o'u 6 sgil. Mae ymchwil gadarn yn dangos gwelliant o hyd at 86% efo ACT (sydd wedi datblygu allan o CBT), tra bod CBT wedi cyrraedd plateau o 50%.

Fel hyfforddwr ACT efo myfyrwyr MSc a sefydliadau, dw i'n gweld clientiaid yn dod allan o gyflwr cronig o bryder ac iselder i lefel 'normal', hyd yn oed ar ol blynyddoedd o stryglo.

Dw i'n gweithio'n bersonol o Gaernarfon, Gogledd Cymru ac mae gen i brofiad helaeth o weithio ar-lein hefyd. Mae sesiynau unigol yn £40 ac ar gyfer cwnsela cyplau, £60.Dw i’n aelod cofrestredig o’r BACP (rhif aelodaeth 00964739) ac o’r ACC sy’n golygu bod fy mhractis wedi cyrraedd eu safonau fel Cwnselydd cymwys a dilys.

Fideo Cyflwyniad:

BACP Logo - 397296.png
IMG-20220327-WA0010 (2).jpeg
Contact
Butterfly

Cysylltwch

 Ar ebost:     elisegwilym57@gmail.com

 Neu trwy y blwch isod:

Diolch yn fawr

bottom of page